Betingelser

Betingelser
Betingelser/Frakt
Betaling:
Vi benytter NetsEasy som betalingsløsning, og kan da tilby:
* Kortbetaling

* Vipps
* Faktura

(Ingen kortdetaljer vil bli lagret)

Frakt:
Fast frakt kr. 129,- i Norge*
*Pakker som sendes som brev i postkassen, reduseres frakten ved fakturering.

*Porto til Svalbard kr 295,-
*For sending av deler og utstyr gjelder egne priser. Dette er avhengig av størrelse og vekt. Ta kontakt på deler@skidoosenteret.no
Vi sender normalt innen 1-3 virkedager og normal sendingstid er 3-10 dager ut fra hvor i landet pakken skal.
Reklamasjon:
Alle varene kontrolleres før de sendes. Dersom det likevel skulle ha oppstått skade under transport må dette meldes fra så snart som mulig til ditt lokale postkontor og oss. Vi blir enige ut fra situasjon hva som skjer videre.
Leveringstid:
Varene vil bli pakket og sendt innen to virkedager etter mottatt betaling. Du som kunde er ansvarlig for å hente pakken innen frist satt av Posten. Dersom hentefrist ikke overholdes vil pakken bli returnert til oss, og gebyr for dette belastes deg som kunde. Det er kundes eget ansvar at leveringsadresse er korrekt.
Se mer info under angrerett og uavhentede pakker.

Priser:
Alle priser er inkludert mva.
Personvern:
Hos oss kan du være trygg på at dine kundedata ikke vil bli solgt videre.
Betalingskortdata blir ikke lagret hos oss.

Miljø:
Vi vil forsøke å spare miljøet der det er mulig. Vi vil derfor gjenbruke papp så langt det lar seg gjøre, og håper at du som kunde setter pris på dette. I tillegg vil angrerettskjema og fakturakopi sendes på mail. Dersom du ønsker å få utskriftene levert med pakken vennligst gi beskjed i kommentarfeltet.
Angrefrist:
Vi følger vanlig norsk kjøpslov.
-Du 14 dagers full returrett i henhold til angrerettloven. Varen må være hel, ubrukt og i emballasje. MERK at du som kunde selv er ansvarlig for at varene pakkes forsvarlig og ikke skades på retur.
Returporto må dekkes av kjøper. Postens egne satser gjelder her.

Tilbakebetaling skjer så fort varen er ankommet lager.
Angrerettskjema sendes på mail og brukes ved retur.
Angrerett og Uavhentede Pakker.
Dersom du skulle angre på ditt kjøp hos oss, er det lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted som gjelder. I henhold til angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at nødvendige tiltak i forbindelse med dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser.
Utdrag fra angrerettloven
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e). Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). Returkostnadene bæres av forbrukeren, så sant vi ikke har sendt deg feil vare (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Du har 14 dagers angrerett.
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Angrefristens utgangspunkt
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:

a) Opplysningene som nevnt i § 7 førsteledd bokstav a-f.
b) Vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
c) Opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår.
d) Vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet.
e) Bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

a) Varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b) De totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c) Om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke.
d) Alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e) Selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f) Tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

Oppgjør og returkostnader ved bruk av angreretten
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt. Alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr skal tilbakebetales og selgeren skal ha tilbake varen. Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må kjøper bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Uavhentede pakker
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur/retur og et gebyr pålydende 250,- Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.

Andre opplysninger
Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser.
Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen.


Annet:
Vi tar forbehold om at feil info/priser kan oppstå på nettsiden og at ting kan bli utsolgt.
Vi forbeholder retten til å kansellere bestillinger.

Forbrukerombudet har veiledninger for e-handel og standard oppsett for salgsbetingelser. I høyremenyen på følgende link finner du relevante veiledninger og oppdaterte standardbetingelser.
Forbrukerombudet om e-handel

Kontakt oss:
Tlf: 78457500
Webshop: helene@skidoosenteret.no
Regnskap: laila@skidoosenteret.no
Adresse: Ski-doo senteret as
Storengveien 30
9515 Alta